Olf Ontwikkelt v.o.f.
Prinses Margrietlaan 22
7941 XE Meppel
m. 06 536 905 66
e. olf@olf-ontwikkelt.nl

Welkom op de tijdelijke website van Olf Ontwikkelt. Wij werken momenteel aan een complete website. Tot die tijd kunt u hieronder onze visie lezen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door gebruik te maken van de gegevens hierboven.

Passie
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken, ontwikkelen en realiseren, dat is de passie van Olf Ontwikkelt. Actief alle belangen en belanghebbenden betrekken in een open planproces. Olf Ontwikkelt doet dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke projecten om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Olf Ontwikkelt zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Visie
OLF Ontwikkelt ziet zichzelf, als ontwikkelaar, in het middelpunt van diverse stakeholders, zoals gebruikers, overheden, financiers, beleggers en bouwers en de inhoudelijke trekker van het hele proces en als interface naar alle betrokken partijen. De projectontwikkelaar is bereid en in staat om te investeren in het gehele vastgoedproces, van ontwikkeling tot realisatie, en draagt gedurende het proces het financiële risico tot moment van verkoop enlof verhuur. De projectontwikkelaar Olf Ontwikkelt kent de markt en heeft de creativiteit om deze kennis om te zetten naar een vastgoedconcept. Ten slotte neemt hij de managementtaak opzich om partijen aan te sturen binnen de randvoorwaarden van tijd en geld naar het beoogde resultaat.
Dit alles vanuit een betrokkenheid die verder kijkt dan alleen naar de fysieke ontwikkeling. Olf Ontwikkelt houdt nu al rekening met de toekomstwaarde van zijn projecten voor toekomstige generaties. Denken vanuit die toekomstwaarde komt tot uiting
• kwaliteit boven kwantiteit
• duurzaamheid boven snelle winst
• slimme, integrale oplossingen
• verantwoord rendement voor alle betrokkenen en de samenleving.

Dienstverlening
De vaardigheden van een ontwikkelaar als Olf Ontwikkelt zijn visie, communicatie, kennis en management. Telt men bij deze vaardigheden het element risico op, dat wil zeggen de bereidheid risico te nemen en het vermogen deze te beheersen, dan komt men uit bij ondernemerschap. Risico is een relatief begrip, want risico kan worden beheerst. Om in staat te zijn risico's te kunnen beheersen moet men weer beschikken over visie, communicatie, kennis en management kwaliteiten. Hiermee is het cirkeltje rond en ziet men de samenhang.

Toekomstige ontwikkelingsvraagstukken vragen meer visie, meer inhoud, meer communicatie en meer geduld. Risico kunnen nog steeds beheerst worden, ofschoon langere en complexere processen meer investeringen vragen in de planontwikkeling. Neemt men daarbij tevens de notie van beperkte risico's, risicobeheersing en risicoverdeling over de verschillende stakeholders in ogenschouw dan liggen hier de kansen. Stakeholders als gemeenten, gebruikers, financiers en beleggers zouden meer bewust kunnen zijn van deze risico- en inhoudelijke aspecten. Selectiecriteria en (financiële)contractvorming zouden hier ook meer een afgeleide van kunnen zijn.
Vanuit deze marktvisie opereert Olf Ontwikkelt als een ontwikkelaar met verschillende accenten, zoals:

De adviserende ontwikkelaar
De feitelijke inhoudelijke ontwikkeling doen op basis van de diepe en brede kennis die Olf Ontwikkelt heeft van alle aspecten die daarmee samenhangen. Het aangaan van risico is secundair, ondergeschikt en minder relevant. Als het nodig is om de kennismotor te laten draaien dan loopt men er niet van weg en stelt men zich op het standpunt dat risico’s te beheersen zijn.

De coördinerende ontwikkelaar
Dit is in feite een procesmanager die het hele traject vanaf conceptie en planvorming coördineert met inbreng van ontwerpcapaciteit en bouwcapaciteit van buiten. Opdrachtgever heeft zelf al een visie en uitgangspunten (programma van eisen) geformuleerd.

De gedelegeerd ontwikkelaar
In opdracht van derden. Dit kunnen ontwikkelaars, beleggers, gebruikers, gemeenten of grondeigenaren zijn. Lijkt sterk op coördinerende ontwikkelaar maar heeft meer conceptie en visieontwikkeling in zich.

De concept en planontwikkelaar
Hier ligt de focus op het initiatief en de planvorming. Zodra een plan rijp en haalbaar is wordt het plan weg gezet bij derden en/of gefinancierd uit venture capital. Een kant en klaar plan kan ook aan de bouwwereld worden aangeboden, die verder het realisatierisico aangaat. In het genereren van haalbare plannen kan de conceptontwikkelaar op eigen initiatief bijvoorbeeld meedoen aan prijsvragen.

De participerende ontwikkelaar
In ruil voor de inbreng van know-how en arbeid kan Olf Ontwikkelt participeren in een ontwikkeling. De participerende ontwikkelaar klaart de klus voor een percentage over het resultaat.